Kontakt

Centrum Szkoleniowe
Kadry i Płace w Firmie

Podmiot zarządzający: Presscom Sp. z o.o.

Telefon
Adres

ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław

NIP: 897 168 80 84, Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, Kapitał zakładowy 50, 000 zł, REGON: 932945064, Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02.00015/2005, Santander Bank Polska 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418