Obowiązki pracodawców zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny
Najbliższy termin: 07 sierpień 2024

Szkolenia dla działów kadr i płac

Centrum Szkoleniowe Kadry i Płace w Firmie od ponad 14 lat prowadzi kursy z zakresu: prowadzenia dokumentacji pracowniczej, naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń, rozliczania czasu pracy, delegacji i urlopów, wyliczania składek podatkowych i na ubezpieczenia społeczne, potrąceń z wynagrodzeń.