24.06.2024

Opodatkowanie pracy zdalnej

Niektóre rodzaje zatrudnienia nie wymagają obecności pracownika w pracy. Może on wykonywać swoje zadania służbowe z innego miejsca. Dlatego zatrudnienie pracowników w systemie pracy...

Więcej

05.05.2024

Właściwe definiowanie mobbingu

Z mobbingiem związanych jest wiele problemów, zaczynając od tego, jak prawidłowo definiować samo pojęcie, przez udowodnienie długotrwałego nękania pracownika, po skuteczne przeciwdziałanie takim zjawiskom...

Więcej

05.04.2024

Nowelizacja urlopów rodzicielskich

Zmiany, jakie zostały wprowadzone implementacją unijnej dyrektywy, dotyczą m.in. nowych zasad korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz wyłącznego prawa do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego niepodlegającego...

Więcej

05.03.2024

Urlop okolicznościowy w praktyce

Obok urlopów wypoczynkowych czy związanych z rodzicielstwem pracownik ma prawo do dodatkowych dni wolnych wynikających ze ściśle określonych wydarzeń w jego życiu. Jest to...

Więcej

05.02.2024

Badanie trzeźwości pracowników – aspekty wewnątrzzakładowe

Prewencyjne badanie trzeźwości wśród pracowników doczekało się swojej regulacji w przepisach prawa pracy. Zasady kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie będą miały zastosowanie...

Więcej

05.01.2024

Elastyczna organizacja pracy w kontekście pracy zdalnej

Wprowadzanie nowych rozwiązań i instytucji prawnych jest konieczne, aby sprostać oczekiwaniom pracowników, którzy poszukują takich instrumentów organizacji pracy, oferowanych przez pracodawców, aby mogli w...

Więcej