Zobacz również

24.06.2024

Opodatkowanie pracy zdalnej

Niektóre rodzaje zatrudnienia nie wymagają obecności pracownika w pracy. Może on wykonywać swoje zadania służbowe z innego miejsca. Dlatego zatrudnienie pracowników w systemie pracy...

Więcej

05.05.2024

Właściwe definiowanie mobbingu

Z mobbingiem związanych jest wiele problemów, zaczynając od tego, jak prawidłowo definiować samo pojęcie, przez udowodnienie długotrwałego nękania pracownika, po skuteczne przeciwdziałanie takim zjawiskom...

Więcej

05.03.2024

Urlop okolicznościowy w praktyce

Obok urlopów wypoczynkowych czy związanych z rodzicielstwem pracownik ma prawo do dodatkowych dni wolnych wynikających ze ściśle określonych wydarzeń w jego życiu. Jest to...

Więcej

05.02.2024

Badanie trzeźwości pracowników – aspekty wewnątrzzakładowe

Prewencyjne badanie trzeźwości wśród pracowników doczekało się swojej regulacji w przepisach prawa pracy. Zasady kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie będą miały zastosowanie...

Więcej

05.01.2024

Elastyczna organizacja pracy w kontekście pracy zdalnej

Wprowadzanie nowych rozwiązań i instytucji prawnych jest konieczne, aby sprostać oczekiwaniom pracowników, którzy poszukują takich instrumentów organizacji pracy, oferowanych przez pracodawców, aby mogli w...

Więcej